Psychosociale, contextuele & systeemtherapie

Ieder mens krijgt te maken met problemen en heeft van tijd tot tijd behoefte aan een luisterend oor. Dat luisterend oor van een buurvrouw of een goede vriend kan opluchten. Maar soms kom je er – ondanks dat gesprek – niet uit. Je kunt jarenlang met deze problemen rond blijven lopen.

Maar er kan er een moment komen dat je vastloopt. Je zou je verhaal wel eens kwijt willen bij iemand die je deskundig en onafhankelijk advies geven kan. Iemand die je inzicht biedt in de manier waarop jij met je moeilijkheden omgaat. Iemand die mogelijkheden kan aanreiken tot verandering en tot verbetering van de situatie. Een vertrouwenspersoon die je echt verder kan helpen.

Praktijk den Uijl helpt daar waar het welzijn van mensen, thuis of op het werk, door problemen in gevaar komt. De hulp wordt gegeven in de vorm van gesprekken in onze praktijk. In een rustige omgeving bieden we professionele hulp, passend bij jouw situatie.
Wij leven en werken vanuit een christelijke overtuiging. De hulp die wij bieden, wordt gegeven vanuit deze visie. Deze beperkt zich echter niet tot mensen met een zelfde levensopvatting. Een ieder die hulp zoekt, ongeacht overtuiging, religie of levensbeschouwing, is welkom in onze praktijk.


Partners