Volwassenen

Ieder mens krijgt te maken met problemen. Soms is een luisterend oor voldoende. Andere keren is er behoefte aan professionele hulp. Praktijk den Uijl biedt deze hulp. Altijd op maat, persoonlijk, professioneel én principieel op velerlei gebied. De hulpvragen die wij krijgen, zijn verschillend van aard en omvatten uiteenlopende klachten. We zijn er voor iedereen die met een probleem, belemmering of conflict worstelt en graag op korte termijn hier iets aan wil doen.

Je kunt hierbij denken aan:

somberheid en angstklachten, zij die te maken hebben met narcisme, verlies, verdriet en rouwverwerking, relatie- en huwelijksproblemen, problemen in de relatie met ouders en kinderen, seksverslaving en / of andere verslaving, verwerking en gevolgen van seksueel misbruik en geweld, overbelasting, stress en burnout, omgaan met grenzen, identiteitsproblemen, emotionele problemen, veranderingen, negatief zelfbeeld, schuld en andere pijnlijke gevoelens, problemen in werksituaties, opvoedingsvragen.

Of andere persoonlijke omstandigheden of situaties waar u steeds weer “tegenaan loopt” en graag iets aan zou willen doen.

Neem contact met ons op, telefonisch of via de mail. Wij horen uw probleem graag aan, zodat we kunnen vertellen wat we voor u kunnen beteken.

Hieronder enkele problemen beschreven waar u last van kunt hebben:

Angst- en paniekstoornissen
Angstig of bang zijn is herkenbaar voor iedereen. Angst ontstaat als er gevaar dreigt. Dat is vaak van korte duur. Soms is angst blijvend, kan het zelfs omslaan in paniek. Er is sprake van een stoornis als er klachten bijkomen als duizeligheid, wazig zien, stijve of bijna verlamde spieren of hartkloppingen.

De behandeling richt zich op het wegnemen van of omgaan met angst en paniek.

Burn-out
Een (dreigende) burn-out is een ingrijpende zaak, met veel klachten tot gevolg: oververmoeidheid, slaapstoornissen, lichamelijke klachten, een permanent gevoel van opgejaagdheid en geen rust kunnen vinden, toenemend verslavingsgedrag zoals (meer eten, roken, snoepen, kopen), depressiviteit. Burn-out heeft een ‘aanlooptijd’ van minimaal een jaar en onderscheidt zich van ‘overspannenheid’. Burn-out kan gepaard gaan met complicaties, zoals depressiviteit.

De therapie richt zich op lichamelijk, psychisch, sociaal, biochemisch en geestelijk herstel en een zo spoedig mogelijke en verantwoorde terugkeer in het arbeidsproces..

Ook moeders (‘huisvrouwen’) kunnen in een burn-out belanden. De begeleiding is voor hen hetzelfde, waarbij extra wordt gekeken naar het ontzorgen van moeder in de thuissituatie.

Seksueel misbruik
Seksueel misbruik als kind of volwassene is bijzonder ingrijpend. Het heeft vaak enorme gevolgen, variërend van diepe angst tot schaamgevoelens en van grenzenloosheid tot zelfverwonding. Ieder slachtoffer reageert verschillend en beleeft andere gevolgen. Bij veel slachtoffers is een aversie ontstaan tegen seksualiteit.

In sommige gevallen nemen slachtoffers van seksueel misbruik afstand van het eigen lichaam en gevoel; er ontstaat een scheiding tussen gevoel en lichaam en tussen gevoel en verstand. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen als zelfverwonding.

De behandeling is gericht op het aanpakken van de gevolgen van seksueel misbruik met als doel het verwerken of plaats geven van het misbruik in het leven van het slachtoffer.

Relatieproblemen
Een relatie gezond houden is niet eenvoudig. Het vraagt veel inspanning en liefde en trouw van beide partners. Soms lukt het niet en raakt een relatie uit balans. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben. Veel problemen zijn oplosbaar als op het juiste moment de goede hulp wordt geboden.

De therapie bij relatieproblemen richt zich op het herstellen van de balans tussen partners door het wegnemen van psychische, en emotionele barrières en andere problemen die kunnen zijn ontstaan.

Een vorm van relatietherapie is de EFT. Emotion Focused Therapy houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie: dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm. De EFT therapeut helpt de partners bij het kijken en ervaren van hoe zij deelnemen aan de problematiek in de relatie. Niet de partners vormen het probleem maar de manier waarop zij met elkaar omgaan. Er is een focus op de onderliggende gevoelens die, juist omdat zij meestal onderdrukt worden, echte intimiteit in de weg staan. Het opnieuw contact maken met die emoties motiveert om anders te reageren en de ware behoeften en verlangens kenbaar te maken. Bovendien wordt door de aanpak gewerkt aan zelfinzicht. Dit heeft een positief effect op het zelfbeeld en daarmee het zelfvertrouwen van de betrokkenen. Dit opent de weg naar verandering en het versterken van de emotionele band tussen de partners. Het werken aan jezelf en aan de manier waarop partners met elkaar omgaan creëert een nieuwe manier van interactie en vergroot het vertrouwen in de relatie en het leven in het algemeen.

Verlies en rouw
Ieder mens krijgt te maken met verlies en rouw: het verliezen van dierbaren, een baan, gezondheid, de hoop op een kind, etc. Elk mens verwerkt dit op zijn of haar eigen manier. Soms lukt dit niet alleen en is professionele begeleiding nodig. Belangrijke gevoelens die bij rouw naar voren komen zijn ongeloof, verdriet, schuld en eenzaamheid. Verlies en rouw kan ook leiden tot lichamelijke klachten als gespannen spieren, vermoeidheid, slecht slapen en hoofdpijn.

In het hulpverleningsproces is er volop aandacht voor emoties als ongeloof en verdriet, boosheid, schuld en eenzaamheid en wordt geprobeerd een manier te vinden om met deze emoties om te gaan.

Seksverslaving
Seksverslaving is een groot probleem. We spreken van seksverslaving wanneer mensen voor hun geluk afhankelijk zijn van seks en seksbeleving voor de verslaafde belangrijker zijn dan partner, vrienden en kinderen. Seksverslaving heeft grote gevolgen voor het de verslaafde zelf en voor zijn omgeving. Het kan zich bij de verslaafde uiten in onder meer verslaving aan pornografie, obsessieve masturbatie of prostitutiebezoek. Seksverslaving wordt vaak zo lang mogelijk geheim gehouden. Wanneer het zich openbaart, heeft dit een ontwrichtende werking op relaties met partners en kinderen.

De behandeling is erop gericht om, samen met de partner, seksualiteit weer een gezonde plaats in te laten nemen in het leven.

Wie ben ik
Individueel kunnen wij u begeleiden in het ontdekken van uw persoonlijkheid gebaseerd op de vier gedragstendensen van DISC. Nadat u meer te weten bent gekomen over uzelf kan het zijn dat u behoefte voelt tot het ontwikkelen van nieuw gedrag in bepaalde situaties. Ook hierin wordt u gecoacht door onze professionele DISC trainers.

 

Partners