Wie zijn we

Praktijk den Uijl is de vrijgevestigde praktijk van Jantine den Uijl- van Loon. Inmiddels is de praktijk een begrip voor veel mensen van reformatorische signatuur. De praktijk biedt spreekuren aan in Capelle aan den IJssel, Barneveld en Yerseke, en is daarmee ook bovenregionaal werkzaam. Onderstaande personen zijn werkzaam in de praktijk.

jantine_den_uijl

Jantine den Uijl – van Loon

Jantine den Uijl – van Loon (1960) heeft na ruim 20 jaar “verplegen en verzorgen” een omslag gemaakt naar de psychosociale hulpverlening. Zij is begonnen als maatschappelijk werken er heeft daarna organisatie psychologie gestudeerd. Sinds enkele jaren is zij afgestudeerd als contextueel therapeut. Een contextueel therapeut benadert de problemen en levensvragen niet los van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Je bent verbonden met je partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie) relaties. Deze vormen de “context” waaruit de hulpvraag kan worden benaderd. Contextuele therapie houdt rekening met afkomst en toekomst. Daarom is het een preventieve en herstellende manier van werken zowel individueel, met gezinnen en families en in werkrelaties. Daarnaast heeft Jantine allerlei cursussen, trainingen en specialisaties gevolgd als Burnout specialisatie, een taal erbij, autisme, seksuologische hulpverlening, opleiding coachen, emotionele therapie, emotionele mishandeling en is zij gecertificeerd DISC trainer. Samen met haar collega werkt zij regelmatig met de DISC. Onlangs heeft zij de opleiding afgerond tot EFT therapeut wat ingezet wordt bij relatietherapie. In 2006 is zij een eigen praktijk begonnen, gericht op zowel de particuliere als de commerciële sector. Daarnaast houdt zij haar professie op pijl door supervisie en intervisie. Samen met haar collega Maarten van Dijk heeft zij het boekje: Twee gezichten een psychologische en pastorale handreiking bij Narcisme geschreven. Ds C. van Ruitenburg heeft het pastorale gedeelte verzorgd. Hierop gebaseerd is er individuele therapie en training ontwikkeld. Sinds 2017 werkt Praktijk den Uijl samen met “de Waag” aan een gesubsidieerd project vanuit de gemeente Rotterdam rondom “Seksueel misbruik in families binnen de geloofsgemeenschap”. Er worden rondom dit thema bijeenkomsten georganiseerd en een zelf ontwikkelde “toolkit” uitgelegd, geoefend en aangeboden. In deze “bewegwijzer” staat wat u wel of niet kunt doen, zeggen etc bij (vermoeden) seksueel grensoverschrijdend (misbruik) gedrag. Jantine volgde bijscholingen, symposia en andere methodieken van toerusting rondom seksueel misbruik. Wij weten inmiddels veel over seksueel misbruik. Wij weten wat er gebeurt in het eerste moment, welke schade er wordt aangericht en welke gevolgen die schade heeft. Wij weten ook veel over het verwerkingsproces en wat je moet doen om te helen van een schokkende ervaring met een seksuele lading. Jantine volgt op dit moment de opleiding Traumaseksuologie (dit is de wetenschap die zich richt op kennis rondom de paradoxale combinatie van een schokkende ervaring die verbonden is met seksualiteit). Hiermee wil zij haar expertise verder uitbreiden met kennis en therapie rondom seksueel misbruik bij mannen en vrouwen (jongens en meisjes) in het verleden en/of heden. DV 2020 studeert zij hierop af.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1983) heeft vanuit het onderwijs de overstap gemaakt naar de hulpverlening als maatschappelijk werker en als gestalt- en systeemtherapeut. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problemen van de klant worden gezien in samenhang met het “systeem”. Het systeem is het gezin, de relatie, familie, vrienden, werkrelaties maar ook overtuigingen, cultuur en religie zijn belangrijke factoren binnen “het systeem”. Doel is om zicht te krijgen op de interacties van de klant en zijn systeem en of dit samenhangt met de klacht. Belangrijke naasten kunnen uitgenodigd worden bij de gesprekken wanneer de klant hierin toestemt. Maarten is afgestudeerd op seksverslaving binnen de gereformeerde gezindte. Tevens heeft hij de Burnout specialisatie, seksueel misbruik bij kinderen en seksueel misbruik bij mannen als scholing gevolgd. Ook heeft hij partnerrelatietherapie, en de EMDR als opleiding gevolgd. EMDR (Eye Movement and Reprocessing) richt zich op gebeurtenissen die diep ingrijpen in het leven van mensen die kunnen leiden tot Post Traumatische Stress (PTSS). Als EFT therapeut geeft hij samen met collega Klaasje de Hou me Vast training. Als therapeut richt Maarten zich op zijn specialisatie werken met Disc (Persolog) als professioneel trainer. Zowel individueel, teams als de Masterclass vallen hieronder. Tevens zet hij buiten gangbare methodieken de DISC in bij toerusting van kerkenraden. Maarten onderhoudt zijn professionele vaardigheden met leertherapie, supervisie en intervisie. Tevens is hij mede auteur van het boekje over Narcisme. Aan de hand hiervan ontwikkelde hij samen met Jantine hiervoor individuele therapie en een training bij narcisme.

Klaasje Visscher

Klaasje Visscher (1982) heeft jaren als maatschappelijk werker gewerkt in diverse sectoren. Zij heeft hierdoor ervaring opgedaan in de hulpverlening van de gehandicaptenzorg, crisisopvang en gezinsbegeleiding in de jeugdzorg. Na deze tijd is zij gaan studeren aan het het Kempler Instituut Nederland. Na 4 jaar heeft zij deze opleiding afgerond als Ervaringsgerichte Psychosociale – Gestalt en gezinstherapeut. Daarnaast heeft zij tal van scholingen en trainingen gevolgd zoals: Science of Safety (SOS), Conflict en agressiehantering, (Stand Strong Selfdefence), Training Ambulante Spoedhulp, Omgaan met agressief gedrag, Compulsief internetgebruik, Middelengebruik, Psychiatrie, Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en contextuele hulpverlening. Ook heeft zij de specialisatie Burnout gevolgd, seksueel misbruik en neemt zij deel aan het platform seksueel misbruik. Recent heeft zij de opleiding EFT Emotionally Focused Therapy gevolgd. Deze methodiek richt zich op relaties die ontregeld zijn en werkt vooral in het hier en nu. Het doel van de therapie is om de emotionele beschikbaarheid van de wederzijdse partners te verbeteren. Samen met haar collega Maarten geeft zij de cursus “Hou me Vast”. Deze training is er voor mensen die hun relatie willen verbeteren. En dat kan met het 'Houd me vast'-programma door EFT-therapeuten, die getraind zijn in het 'Houd me vast'-trainingsprogramma. Ook volgde zij de specialisatie ‘Werken met (seksueel) geweld en trauma’ zodat ook zij als Traumaseksuoloog kan werken met mensen die te maken hebben gehad met seksueel, emotioneel of fysiek geweld en trauma. Zij volgt supervisie en intervisie met gelijk geschoolden. Klaasje studeert op dit moment in Leuven (België) de specialisatie professionele begeleiding Rouw en verlies. Zij hoopt DV-april deze opleiding af te ronden.

Jannie de Jong

Jannie de Jong (1973) heeft na ruim 20 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben een gedeeltelijke omslag gemaakt naar de psychosociale hulpverlening. Zij heeft in het verleden de opleiding voor Speciaal Onderwijs met de leerroute orthopedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Mede door deze opleiding en haar werk in het Speciaal Basisonderwijs heeft zij expertise ontwikkeld in het hulpverlenen aan kinderen en volwassenen die problemen ervaren in gedrag en ontwikkeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan AD(H)D, ASS, angst, hechtingsproblemen. Recent heeft zij de opleiding ‘Contextuele Leerlingbegeleiding bij Ortho Consult afgerond. In deze opleiding wordt gekeken naar het netwerk van relaties waarin ieder dagelijks leeft en opgroeit. Centraal daarin staat de loyaliteit tussen ouder(s) en kind: de belangrijkste verbinding die begint bij het geven en ontvangen van het leven zelf. Deze band kan nooit echt verbroken worden en blijft voortdurend in beweging. Echter, de balans tussen geven en ontvangen van passende zorg kan uit evenwicht zijn, waardoor er allerlei problemen kunnen ontstaan. Vanuit de contextuele therapie wordt preventief en herstellend gewerkt zowel individueel als in familie, gezins en ook werkrelaties. Momenteel volgt Jannie de opleiding voor gestalt- en systeemtherapeut met de daarbij behorende leertherapie, supervisie en intervisie. Ook volgde zij de specialisatie ‘Werken met (seksueel) geweld en trauma’ zodat ook zij als Traumaseksuoloog kan werken met mensen die te maken hebben gehad met seksueel, emotioneel of fysiek geweld en trauma.

Annelies Mudde – Roukens

Annelies werkte aanvankelijk als verpleegkundige in de verslavingszorg en de psychiatrie. Door haar ruime ervaring in de verslavingszorg, de specialisaties die zij hierin volgde en de kennis als verpleegkundige, werd Annelies veelvuldig gevraagd trainingen te geven wat zij met veel plezier deed. Tevens zette zij een psychiatrische afdeling op binnen de stichting waar zij werkte. Na jaren hierin werkzaam te zijn geweest voelde Annelies de behoefte aan verdieping. Zij koos voor een vierjarige psychosociale opleiding welke zij met goed gevolg aflegde. Sinds 2019 werkt zij als psychosociaal therapeut met mensen die verschillende problematieken ervaren, geeft ze teamtrainingen en coaching en houdt ze zich bezig met het doorontwikkelen van zichzelf als therapeut, door zich onder meer te verdiepen in het DISC – Persoonlijkheidsmodel. Annelies specialiseerde zich in het werken vanuit de Transactionele Analyse, een vorm van psychotherapie die uitgaat van de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en hoe hierin te veranderen. Annelies heeft een brede interesse en houdt van het ambacht ‘hulpverlening’. Vanuit deze brede interesse volgde ook zij de specialisatie ‘Werken met (seksueel) geweld en trauma’ zodat ook zij als Traumaseksuoloog kan werken met mensen die te maken hebben gehad met seksueel, emotioneel of fysiek geweld en trauma.

Keurmerken

Partners