Gezin

Het loopt niet lekker thuis… De sfeer is ongezellig, vaak is er onderling gekibbel of ruzie. Hoe komt dit toch? Praktijk den Uijl wil helpen de schadelijke gezinspatronen te ontleden en te doorbreken. Het doel: harmonie en gezelligheid in het gezin; een open sfeer. Om dit te bereiken zet Praktijk den Uijl ‘systeemtherapie’ in. Wij hebben enkele voorbeelden van signalen die binnen het gezin kunnen spelen hieronder uitgewerkt. Soms kan het verstandig zijn met een deskundige hierover van gedachten te wisselen ook als er problemen zijn die hier niet beschreven staan.

Conflicten in het gezin
Bij ons thuis heerst vaak spanning. Tijdens het eten aan tafel wordt er weinig gezegd en staat de boel op scherp’. Herkent u deze uitspraak? Leeft u in een gezin waarin voortdurend spanning is? De bron van deze spanning kan divers zijn. De effecten zijn enorm. Continue spanning werkt afbrekend in een gezin. Gezinsleden kunnen er ziek van worden, letterlijk en figuurlijk. Communicatie is moeilijk geworden en bestaat voornamelijk uit verwijten over en weer.

Problemen met de opvoeding
Opvoeden is een schone taak. Maar het is niet altijd eenvoudig. Opgroeiende kinderen hebben boze buien, luisteren niet, komen te laat thuis, liegen en spijbelen. Als dit moeilijke gedrag lang aanhoudt of uit de hand loopt, spreken we van opvoedingsproblemen. Ouders zijn dan – ondanks hun goede bedoelingen, liefde en ijver – niet in staat het gedrag van hun kind te corrigeren. Vaak is dat een probleem van ouders: zij willen graag iets bereiken wat niet lukt. Bijvoorbeeld dat hun kind zich anders ontwikkelt of beter luistert. Soms wordt er te veel van een kind verwacht. Ouders voelen zich machteloos, onzeker, bezorgd en zelfs kwaad. Het kind voelt zich onder druk gezet en dat maakt de kans dat hij of zij het gedrag aanpast alleen maar kleiner. Praktijk den Uijl helpt oorzaken vast te stellen en geeft handvatten voor oplossingen.

Echtscheidingsproblematiek
In toenemende mate zijn er gezinnen waarin kinderen te maken krijgen met echtscheiding. Kinderen komen in een spagaat terecht, een loyaliteitsprobleem. Kiezen ze voor vader, voor moeder, of voor allebei? En kan dat? Vaak laten de kinderen hun verdriet niet zien, terwijl het er wel degelijk zit. Kinderen kunnen zich erg eenzaam voelen, concentratieproblemen krijgen en last van allerlei emoties en gevoelens die ze niet begrijpen.

Het is belangrijk dat kinderen het verdriet kunnen verwerken op hun eigen speciale manier. Praktijk den Uijl wil deze kinderen graag een steun in de rug geven door deelname aan de training KIDS!

KOPP kinderen
Kinderen die opgroeien in een gezin waar een ouder kampt met psychiatrische problemen leven met een groot geheim en veel verdriet. Meestal onzichtbaar. Deze kinderen worden ook wel KOPP-kinderen genoemd: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. Kinderen in deze gezinnen leren al vroeg dat de ‘buitenkant’ van een mens heel anders kan zijn dan de ‘binnenkant’. Kinderen kunnen de problemen die er zijn als een ouder psychiatrisch patiënt is, vaak lang verborgen houden. Vroeg of laat komen ze naar buiten en kunnen ze grote gevolgen hebben; bijvoorbeeld in relaties met anderen. Herkenbaar? Praktijk den Uijl kent deze problemen en kan samen met u nadenken hoe hiermee om te gaan.

 

Partners