Wat?

Ambtsdragers hebben een grote verantwoordelijkheid binnen de kerkelijke gemeente. Zij zijn degenen die op huisbezoeken een blik áchter de voordeur mogen werpen. Er kan in deze pastorale situaties veel op hen afkomen. In de toerustingsavonden neemt Praktijk Den Uijl u mee in verschillende onderwerpen die ambtsdragers bezig kunnen houden.

Onderwerpen

Er zijn verschillende onderwerpen die de moeite waard zijn om te behandelen met elkaar.

Zeer urgent op dit moment is toerusting aangaande de zeer schadelijke gevolgen van seksueel of emotioneel misbruik/geweld!

Het schadeprofiel: over de gevolgen van seksueel, emotioneel en/of huiselijk geweld Aan de orde komen het schadeprofiel, de psychische dwarslaesie, daderimprint en dadergedrag, het hoe en waarom van recidive, de aanpak die we in de hulpverlening hanteren. Ook staan we stil bij de vraag waaraan je mensen kunt herkennen die seksueel misbruikt zijn zodat deze mensen de goede en snelste weg naar de hulpverlening kunnen vinden. Wat is de positie van de ambtsdrager hierin? Wat kun je beter wel, en wat beter niet doen? In de avond wordt theorie overgedragen maar zullen we ook luisteren naar het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit brengt de theorie erg dichtbij…

Praktijk Den Uijl is sinds 2018 bezig met het geven van toerustingsavonden aan kerken, scholen en verenigingen. Helaas komt seksueel misbruik, emotioneel en fysiek geweld of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen onze achterban net zo vaak voor als daarbuiten. Dit vraagt om aandacht en toerusting. Juist binnen de driestar kerk, school en gezin moeten we proberen het percentage slachtoffers naar beneden te krijgen. De schade van deze vorm van misbruik is enorm. Mensen lopen jaren met de schade, soms zelfs een leven lang. In de toerustingsavond wordt de kerkenraad toegerust rondom dit onderwerp en krijgt u praktische handvaten om eerder te signaleren. Deze handvaten zijn opgenomen in een informatiemap die we bij u achterlaten zodat hier altijd op kunt terugvallen.

Verdiepingsavond: over de gevolgen van seksueel, emotioneel en/of huiselijk geweld Voor de kerkraden die de eerste avond over seksueel misbruik hebben gevolgd, is er ook een verdiepingsavond te boeken. In deze verdiepingsavond komen we terug op de theorie van de eerste avond en gaan we dieper in op casuistiek. De vragen waar amtsdragers mee geconfronteerd zijn kunnen worden ingebracht en besproken en binnen het theoretische kader worden behandeld. Dit verdiept de inzichten en geeft praktische handvatten in hoe om te gaan met bepaalde vraagstukken.

Het volgen van de tweede avond over dit heftige thema werkt een goede borging (zorgen dat de theorie beklijft en het onderwerp helder op het netvlies blijft staan) in de hand en verdient dan ook zeker aanbeveling.

Twee gezichten: omgaan met narcistisch gedrag

Jantine den Uijl – Van Loon en Maarten van Dijk hebben in 2016 een klein boekje geschreven over dit onderwerp, genaamd ‘Twee gezichten’ (te verkrijgen via onder meer bol.com). In de lezing gaan we in op de problematiek van narcistisch gedrag binnen huwelijk en gezin, maar ook binnen verenigingen, kerkraden enzovoort. Wat is narcisme, waardoor ontstaat dit, welke gevolgen heeft het voor de ander, wat kun je eraan doen, wat heeft de omgeving hierin aan te pakken?

Voor onze andere lezingen, klik hier: https://praktijkdenuijl.nl/toerusting/lezingen/

Voor de kostprijs van een dergelijke avond kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier op deze website, of rechtstreeks via info@praktijkdenuijl.nl Wij nemen dan direct contact met u op.

Partners