Werken met (seksueel) geweld en trauma

Werken met (seksueel) geweld en trauma

Download hier de folder ‘werken met (seksueel) geweld en trauma’.

Zoals de naam van de opleiding al aangeeft, neemt Praktijk den Uijl u in deze zesdaagse scholing mee in de gevolgen van seksueel geweld en trauma. Bij trauma kunt u denken aan seksueel misbruik, verkrachting, huiselijk geweld, emotionele verwaarlozing, pesten en alle andere oorzaken waardoor mensen schade oplopen. De gevolgen van deze schade zijn zichtbaar in hun leven, maar dat ervaren zij niet altijd zelf. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die weten waar ze naar moeten kijken en die geleerd hebben de signalen te herkennen en deze bespreekbaar kunnen maken. En dáár is deze opleiding voor bedoeld. Op een heldere, praktische en ervaringsgerichte manier gaan we u meenemen in de schade. Hiervoor gebruiken wij verschillende modellen en theorieën en leert u welke signalen u gaat zien wanneer er sprake is van schade ten gevolge van een trauma.

Dit gaat niet buiten u om. Door alles wat er wordt aangereikt en vertelt gaat u ook met uzelf aan de slag. En dit is ook de bedoeling. Juist wanneer u in uw eigen leven signalen gaat herkennen die kunnen wijzen op vormen van schade, kunt u dit bij de ander beter gaan herkennen. We noemen dit positieve projectie. Vormen van schade zijn er ook bij mensen die geen groot trauma hebben. Het waardevolle van de scholing is dat u zelf als mens het instrument bent om andere mensen te leren helpen.

De dagen hebben een theoretische diepgang waar transparantie en de professionele houding en vaardigheden hun plaats hebben. Hierdoor bent u in staat anderen te helpen bij de verwerking van hun trauma.

Voor wie:

De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkt met mensen, op welke manier dan ook, en die zich graag wil bekwamen op dit specifieke vlak van trauma. Te denken valt aan: jeugdwerkers, begeleiders van minder begaafden, maatschappelijke dienstverlening, social workers, werkers in de GGZ, Intern Begeleiders, docenten uit het onderwijs, psychosociaal, relatie – en systeemtherapeuten, geestelijk verzorgers en andere professionals.

Toelatingseis:

HBO denk – en werkniveau.

Inhoud:

Theoretisch en ervaringsgericht leren.

De theorie – o.a. op basis van het boek van Peter John Schouten – wordt aangeboden vanuit de werkbaarheid in de praktijk. We werken ervaringsgericht, met verschillende psycho-drama-werkvormen. Hierbij wordt je als deelnemer geconfronteerd met eigen thema’s om zo te ervaren welke processen slachtoffers doorlopen. Dit helpt je in het ontwikkelen van een stevige bodem onder je eigen professionele voeten.

Toetsing met ervaringsdeskundigen

In deze toerusting wordt de laatste dag gewerkt met een ervaringsdeskundige. Het praktijk-verhaal wordt ingekleed, ondersteund en geëxploreerd vanuit theoretische kaders, waardoor een professionele integratie ontstaat van praktijk en theorie. De toetsing vindt plaats op verschillende onderdelen aan de hand van het verhaal van de ervaringsdeskundige. De ervaring leert dat dit een blijvende indruk achterlaat!

Reflecties

Na iedere studiedag wordt de deelnemer gevraagd een reflectie te schrijven. In deze reflectie wordt kort weergegeven hoe de deelnemer de dag heeft beleefd en welke eigen thema’s zijn geraakt en hoe hij hiermee om is gegaan. Iedere deelnemer poogt om deze leerervaring te vertalen naar professioneel handelen in de eigen beroepscontext.


Plaats, data en tijd:

Voor informatie over plaats, data en tijd: zie onze agenda.


Accreditatie:

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW):                                                          60 puntenStichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):                                                                                          54 puntenNederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaaltherapeuten en Agogen (NVPA):Op basis van accreditatie door SKJ kunnen NVPA therapeuten                                                 54 SBUals nascholing binnen de 2-jaarlijkse scholingseis opvoeren.Onze opleiding wordt erkend door de NFG voor 24 punten


Aanmelding:

U kunt inlichtingen vragen en u aanmelden telefonisch 06 34 13 30 13 of per Email info@praktijkdenuijl.nl

Voor toelating vindt er een kort telefonisch intakegesprek plaats.


Kosten:

Prijs € 1495,- intake en 6 scholingsdagen


Corona:

We werken coronaproof waarin de RIVM maatregelen geborgd zijn.


Programma:

  Programma Thema
Dag 1 Kennismaking/sociometrie

Doelbepaling

Theorie

 

 

Hechting

Schadeprofiel

 Het eerste moment van misbruik… De dader overvalt je. Je raakt in shock waarna er (seksueel) geweld met je wordt gepleegd. Je bent direct kind – af en er ontstaat een interne HELP die niet naar buiten kan komen, door schuld en schaamte. De dader neemt intrek in je bestaan en laat zich niet (zomaar meer) wegjagen.

Dag 2 Rondje

(‘Hoe zit je erbij, wat houdt je bezig’)

Ruimte voor casuïstiek/inbreng

Theorie 

Actief slachtofferschap
Tussentijd
Hordelopen Schadeprofiel Signalering In de tussentijd ‘leef je de schade uit’.  Je bent op zoek naar de verloren seconde, je verloren ‘zelf’.  En waar je jezelf kwijt raakte zoek je jezelf ook weer terug. Je voelt je in veel situaties schuldig, hebt moeite met het aangaan en onderhouden van intieme relaties, kan ineens explosief boos worden. Of je belandt op pornosites, in homo – massagesalons, of steeds in een relatie met de verkeerde man of vrouw. 
Dag 3 Rondje

Ruimte voor casuïstiek/inbreng

Theorie

 

Schadeprofiel

Agressie

Vanuit de schade leef je in je bevroren kind, je spontane kind of je aanpassersrol. De dader speelt ‘verdeel en heers’ in je leven.

Je gezonde agressie-regulatie is verstoord. Te vaak slik je je boosheid in, als je die al ervaart.

Soms knalt het eruit, ongenuanceerd en schadelijk.

Dag 4 Rondje

Ruimte voor casuïstiek/inbreng

Theorie

 

Schadeprofiel

Werken in de context

Loyaliteit

Slagschaduw

Hechting

 Seksueel misbruik vindt altijd plaats in de bedding van de context. Het gezin, het milieu, de cultuur. Hoe zag je gezin van herkomst eruit? Welke thema’s speelden daar en hoe beïnvloedden die je hechting? Welke invloed zou dit kunnen hebben gehad op het ontstaan van de ‘(seksueel) geweld – scene’?

Dag 5 Rondje

Ruimte voor casuïstiek/inbreng

Ervaringsdeskundige (film)

Theorie

 

Van slachtoffer tot dader

Seksuele imprint

Hoe ik tot mijn daad kwam? Ben ik echt zo’n monster als de buitenwereld van mij denkt?

Ik voel me vaak onbegrepen en veroordeeld.

Ik wil jullie vertellen wat de context is waarin dit alles gebeurde, hoe de bedding van mijn gezin eruit ziet.

Ik wil geen slap excuus, ik draag verantwoordelijkheid voor mijn gedrag en daden, maar ik wil ook graag een andere kant laten zien.

Ook ik heb hulp nodig! En ik ben de eerste om te zeggen dat een goede reden geen excuus is voor slecht gedrag!

Dag 6 Rondje

Ruimte voor casuïstiek/inbreng

Theorie

Toetsing n.a.v. inbreng ervaringsdeskundige

Afhechten/afronden

Zingeving

 Uiteindelijk besef ik me dat ik mijn verleden niet kan uitwissen. Sterker nog: ik zou dit ook niet willen. Juist door mijn verleden ben ik wie ik ben, en kan ik doen wat ik doe. Ik probeer mijn misbruik van zin en betekenis te laten zijn!

Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Aanmelden voor deze training:    Reageren is niet mogelijk.

    Partners