Scholen

Veel leerlingen kampen met problemen. Leerkrachten en mentoren constateren dit, maar zijn niet altijd in staat zelf de problemen op te lossen. Praktijk den Uijl ondersteunt leerkrachten, mentoren en leerlingen. Onze therapeuten zijn ervaren in het werken met kinderen en jongeren. Daarbij kennen zij de problemen die leerkrachten en docenten ervaren. Sommige zijn in het onderwijs werkzaam geweest en combineren deze ervaring met therapeutische kennis.

Praktijk den Uijl biedt de volgende diensten aan het onderwijs:

Begeleiden van leerlingen met psychosociale problemen
Leerlingen kunnen opvallen door hun gedrag. Leerkrachten en mentoren maken zich zorgen. Het is belangrijk signalen van leerlingen serieus te nemen. De volgende vraag is: wat moet en kun je ermee? Praktijk den Uijl wil hierin ondersteuning bieden. Dit doen wij door met het kind of de jongere in gesprek te gaan, met de leerkrachten te spreken en, indien mogelijk, de ouders erbij te betrekken. Op deze manier proberen wij systematisch het probleem aan te pakken, waardoor de symptomen hopelijk zullen verminderen en het kind zich weer wel kan bevinden.

Begeleiden/coachen van leerkrachten en docenten
Het kan voor leerkrachten en docenten iedere dag opnieuw een zware opgave zijn naar het werk te gaan. Straks gaat de bel en komen ze weer. Wat gaat er fout, wat doe ik niet goed? Leraren voelen zich soms machteloos en zijn niet opgewassen tegen de groepsdruk. Dit zuigt hen soms leeg.

Er zijn ook andere leerkrachten. Zij geven zich voor meer dan honderd procent, stellen hoge eisen aan de leerlingen en aan zichzelf, zitten soms dag en nacht op school. Ook zij merken dat het werk hen leegzuigt.

Praktijk den Uijl begeleidt en coacht leraren die tegen deze problemen aanlopen. Dit doen wij vanuit eigen kennis en ervaring. Dat maakt onze begeleiding effectief.

Praktijk den Uijl werkt al jaren succesvol met het Persolog Disc – Persoonlijkheidsmodel!
Ook binnen uw school kunnen we dit instrument effectief inzetten voor het coachen van uw personeel. Lees hier meer over DISC

Verzorgen van lessen/workshops/lezingen
Leerkrachten en directies maken zich zorgen over de seksuele tendens op de scholen. In de WhatsApp-groepen wordt erotisch en pornografisch materiaal doorgestuurd, jongeren hebben seks met elkaar, leerlingen kleden zich uitdagend en seks lijkt een consumptiemiddel geworden. Praktijk den Uijl heeft workshops en lessenseries ontwikkeld rondom het thema seksualiteit. Hierin is aandacht voor de seksuele ontwikkeling, seksuele gevaren, de invloed van de media en de invloed op het zelfbeeld. In overleg met de school passen we aan op de behoefte en de vraag.

Ook voor de ouders verzorgen wij lezingen om hen te informeren en stil te zetten bij de leefwereld van hun kinderen. Ook kunnen we met henzelf in gesprek gaan.

 

Partners