Algemene informatie

Praktijk den Uijl houdt van duidelijke afspraken en transparantie. Daarom zetten we belangrijke informatie graag duidelijk op een rij.

Tarieven 2018

 • Praktijk den Uijl is een geregistreerde praktijk. Het uurtarief is € 88,- (een uur bestaat uit drie kwartier gesprekstijd en een kwartier administratietijd).
 • Voor gesprekken in de avonduren na 18.00 uur geldt een aangepast uurtarief. Het avond-uurtarief is € 110,-
 • Als aanvulling op de reguliere behandeling van een uur is tevens de mogelijkheid voor een half of een kwart consult; ook is er de mogelijkheid tot consulten per e-mail of telefoon. De kosten hiervoor worden naar rato berekend.
 • Voor rapportage aan derden berekenen wij tijd tegen het reguliere tarief.
 • Om bij ons in behandeling te komen heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.
 • Huisbezoek is mogelijk er wordt reistijd en een kilometervergoeding in rekening gebracht.

Zakelijke opdrachtgevers

 • Bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening: Management- en teamcoachingstrajecten, re-integratie bij ziekteverzuim en overige arbeidsinterventies voor bedrijven worden verricht op offertebasis.
 • Bij werk gerelateerde problematiek zijn werkgevers ook vaak bereid om te investeren in de gezondheid van werknemers en een gedeelte van de kosten te vergoeden. Gezien de voordelen is dit ook logisch: Zowel werknemers als werkgevers hebben er belang bij dat herstel zo snel en effectief mogelijk verloopt en langdurig ziekteverzuim wordt voorkomen.

BTW

 • Praktijk den Uijl is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat wij geen BTW aan u in rekening brengen bij hulpverleningstrajecten. 

Facturering

 • In de maand na de gesprekken krijgt u per mail of via de post een factuur die u binnen 30 dagen dient te betalen.
 • Bij herhaaldelijk niet betalen van rekeningen moeten we helaas een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

Afspraak annuleren

 • Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 48 uur (2 werkdagen) van tevoren kosteloos telefonisch, via de voicemail (telefoonnummer 010 7 411 411) of per mail info@praktijkdenuijl.nl annuleren.
 • Wanneer een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan zijn wij helaas genoodzaakt de sessie geheel in rekening te brengen.

Kinderen tot 18 jaar

 • Vergoeding van psychosociale hulpverlening bij kinderen onder de 18 jaar valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of psychosociale hulpverlening voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen.
 • Wij hebben geen contracten met gemeenten.

Vergoeding

 • De praktijk is vrijgesteld voor de eigen bijdrage. Op basis van onze registraties bij onderstaande beroepsverenigingen worden de kosten van een gesprek veelal (gedeeltelijk) vergoed afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden.
 • Prolife valt onder ons lidmaatschap bij de NVVCH en ons keurmerk Ik zoek christelijke hulp.
 • Het is raadzaam om navraag te doen vóór de start van de hulpverlening bij uw verzekeraar. Hierbij kunnen de volgende registraties en/of lidmaatschappen van belang zijn:
 • Praktijkcode: Praktijk 90-55 062
 • Jantine den Uijl:
  • AGB-code Jantine den Uijl : 90-04 64 29
  • RBCZ Jantine den Uijl: 401124R (register therapeut BCZ)
  • NVVCH lidnummer 99 
  • Lid Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christelijke – Hulpverleners (NVVCH): vergoeding mogelijk bij Prolife
  • Lid Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  • Lid Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • AGB – code zorgverlener:  90-044196
  • AGB – code praktijk: 90-52918
  • Registratienummer NFG: 8005287089
  • Registratienummer RBCZ: 809699R
  • Om na te gaan of u de kosten vergoed krijgt, afhankelijk van uw polis, klikt u op de onderstaande link.
  • Indien de kosten van consulten voor uw eigen rekening komen is het in veel gevallen mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten bij een verzekeraar die vergoedt waardoor u alsnog in aanmerking komt voor een vergoeding.

Geen vergoedingen

 • Als u de kosten voor de hulpverlening niet vergoed krijgt of zelf niet kunt betalen zoeken wij graag met u naar een oplossing. Neem hiervoor contact op via onze contactformulier of bel ons via:
  010 7 411 411

Klacht

U heeft een klacht over een van onze therapeuten. Wat nu?
Onze therapeuten zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van onze hulpverlening en is tevens het platform waar onze klanten indien nodig hun klacht kunnen uiten.

Natuurlijk is het allereerst belangrijk om uw klacht te bespreken met de psychosociaal hulpverlener die u begeleidt. Ook al kan dit lastig zijn, het is vaak de beste manier om zaken te verhelderen. Voor die situaties, waarin het niet lukt om het conflict samen met uw hulpverlener bevredigend op te lossen, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVPW. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon zal u ondersteunen bij het indienen van de klacht.
Voor meer informatie zie www.lvpw.nl

Keurmerken

Partners