Algemene informatie

Praktijk den Uijl houdt van duidelijke afspraken en transparantie. Daarom zetten we belangrijke informatie graag duidelijk op een rij.

Tarieven

 • Praktijk den Uijl is een geregistreerde praktijk. Het uurtarief voor hulpverlening en counseling is € 105 (een uur bestaat uit drie kwartier gesprekstijd en een kwartier administratietijd).
 • Als aanvulling op de reguliere behandeling van een uur is tevens de mogelijkheid voor een half of een kwart consult; ook is er de mogelijkheid tot consulten per e-mail of telefoon. De kosten hiervoor worden naar rato berekend.
 • Voor rapportage aan derden berekenen wij tijd tegen het reguliere tarief.
 • Om bij ons in behandeling te komen heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.
 • Huisbezoek is mogelijk er wordt reistijd en een kilometervergoeding in rekening gebracht.

Zakelijke opdrachtgevers

 • Bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening: Management- en teamcoachingstrajecten, re-integratie bij ziekteverzuim en overige arbeidsinterventies voor bedrijven worden verricht op offertebasis.
 • Bij werk gerelateerde problematiek zijn werkgevers ook vaak bereid om te investeren in de gezondheid van werknemers en een gedeelte van de kosten te vergoeden. Gezien de voordelen is dit ook logisch: Zowel werknemers als werkgevers hebben er belang bij dat herstel zo snel en effectief mogelijk verloopt en langdurig ziekteverzuim wordt voorkomen.

BTW

 • Praktijk den Uijl is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat wij geen BTW aan u in rekening brengen bij hulpverleningstrajecten.

Facturering

 • In de maand na de gesprekken krijgt u per mail of via de post een factuur die u binnen 30 dagen dient te betalen.
 • Bij herhaaldelijk niet betalen van rekeningen moeten we helaas een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

Afspraak annuleren

 • Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 48 uur (2 werkdagen) van tevoren kosteloos telefonisch, via de voicemail (telefoonnummer 06 34 13 30 13) of per mail info@praktijkdenuijl.nl annuleren. Dit houdt in dat wanneer u op maandag of dinsdag een afspraak hebt staan deze donderdag respectievelijk vrijdag daarvoor afgemeld dient te worden. Wanneer een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan zijn wij helaas genoodzaakt de sessie geheel in rekening te brengen. Dit geldt ook bij ziekte of andere voorkomende gevallen.

Kinderen tot 18 jaar

 • Indien kinderen jonger zijn dan 18 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in het dossier en de hulpverlenersovereenkomst.
 • Vergoeding van psychosociale hulpverlening bij kinderen onder de 18 jaar valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of psychosociale hulpverlening voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen.
 • Wij hebben geen contracten met gemeenten.

Vergoeding

 • De praktijk is vrijgesteld voor de eigen bijdrage. Op basis van onze registraties bij onderstaande beroepsverenigingen worden de kosten van een gesprek veelal (gedeeltelijk) vergoed afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden.
 • Prolife valt onder ons keurmerk: Ik zoek christelijke hulp.
 • Het is raadzaam om navraag te doen vóór de start van de hulpverlening bij uw verzekeraar. Hierbij kunnen de volgende registraties en/of lidmaatschappen van belang zijn:
 • Praktijkcode:  AGB 90055062
  • RBCZ Jantine den Uijl: 401124R (register therapeut BCZ)
  • Lid Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christelijke – Hulpverleners (NVVCH): vergoeding mogelijk bij Prolife
  • Lid Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  • Lid Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • AGB – code zorgverlener:  90-044196
  • AGB – code praktijk: 90-52918
  • Registratienummer NFG: 8005287089
  • Registratienummer RBCZ: 809699R
  • Om na te gaan of u de kosten vergoed krijgt, afhankelijk van uw polis, klikt u op de onderstaande link.
  • Indien de kosten van consulten voor uw eigen rekening komen is het in veel gevallen mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten bij een verzekeraar die vergoedt waardoor u alsnog in aanmerking komt voor een vergoeding.

Geen vergoedingen

 • Wanneer u de kosten voor de hulpverlening niet vergoed krijgt of zelf niet kunt betalen zoeken wij graag met u naar een oplossing. Neem hiervoor contact op via de mail info@praktijkdenuijl.nl, via ons contactformulier via de site of bel ons via:
  06 34 13 30 13

Klacht

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over de behandeling. Heeft u toch een klacht vertel het dan aan ons of bespreek het met uw behandelaar of zijn/haar leidinggevende. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. De praktijk is aangesloten bij een erkende geschillencommissie middels het register van de stichting Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (SCAG) onder nummer 11279.

 

 

Keurmerken

Partners