Bedrijfsmaatschappelijk werk

Praktijk den Uijl is ook uw partner voor bedrijfsmaatschappelijk werk. In opdracht van werkgevers begeleiden wij werknemers bij problemen, werk gerelateerd of privé. Soms melden werknemers zich ziek door psychosociale en/of psychosomatische problemen. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan na rouwverwerking, gezins- of relatieproblemen, ziekte en andere omstandigheden die voor stress zorgen. Vaak kunnen werknemers met een aantal behandelingen geholpen worden het leven en het werk op te pakken.

Doel
Het doel is zorgen voor gezonde arbeidsverhoudingen door arbeidsconflicten hanteerbaar te maken, werkstress te verminderen, ziekteverzuim te helpen voorkomen en re-integratie te bevorderen.

Doelgroep
Vaak zal de bedrijfsmaatschappelijk werker werknemers individueel begeleiden, maar ook leidinggevenden worden met raad en daad bijgestaan.

Activiteiten

  • Informatie en advies
  • 
Concrete hulpverlening
  • 
Verwijzing
  • Begeleiding bij voorbeeld een partnergesprek, het aanbrengen van structuur en taakgerichte hulpverlening
  • Rapportage
  • 
Signaleren
  • 
Belangenbehartiging
  • 
Groepswerk
  • Advies en steun voor leidinggevenden
  • 
Intervisie groepen van leidinggevenden begeleiden

Praktijk den Uijl werkt al jaren succesvol met het Persolog Disc – Persoonlijkheidsmodel!
Ook binnen het bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen we dit instrument effectief inzetten.

Lees hier meer over DISC

Partners