Missie en visie

Praktijk den Uijl is een boven regionaal werkende praktijk voor psychosociale hulpverlening en contextuele therapie. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God onderschrijven, alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Vanuit onze professie en identiteit wordt hulp verleend aan onze klanten. Het is onze overtuiging dat een ieder die hulp nodig heeft deze kan krijgen op een  medemenselijke, zorgvuldige, betrokken en professionele manier. Deze begrippen krijgen gestalte in onze omgang  met klanten. Wij zoeken het goede voor een ieder die zich in een moeilijke situatie in het leven bevindt.

Vanuit deze visie willen wij in de vorm van hulpverlening werken aan herstel. Vanuit Bijbels kader is er aandacht voor en willen wij meedenken over levens- en geloofsvragen. Zo kan er -in overleg- samengewerkt worden met de predikant of ambtsdrager uit de kerkelijke gemeente. Dit betekent niet dat je christen hoeft te zijn om hulp te vragen en te ontvangen. Je bent welkom ongeacht je achtergrond en/of geloofsovertuiging.

 

Keurmerken

Partners