UW PRIVACY 

Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Praktijk Den Uijl, gevestigd te: 2911 CL  Nieuwerkerk aan den IJssel, aan de 's Gravenweg 254 als ook 3771 RA Barneveld, aan de Raadhuisplein 6a en 4401 BX Yerseke aan de Oude Boogaert 2.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaar, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over de voortgang van de begeleiding. Als uw behandelende therapeut heeft de behandelaar als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • gehouden zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekken
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • uw elektronisch dossier goed is beveiligd

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld voor overleg en afstemming met andere hulpverleners, voor overdracht als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming
 • voor het (tijdelijk) overnemen van de begeleiding door een van de andere therapeuten van Praktijk Den Uijl, als dat voor de voortgang van de begeleiding noodzakelijk is, of tijdens afwezigheid van behandelend therapeut
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de administrateur een factuur kan opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u  eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

U kunt altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de behandeldatum, factuurdatum en vervaldatum
 • de behandelaar
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Bij vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

Praktijk den Uijl
t.a.v. Mw. J. den Uijl- van Loon
's Gravenweg 254
2911 CL  Nieuwerkerk aan den IJssel
010 7 411 411
info@praktijkdenuijl.nl

 

 

Partners