Lezingen

Praktijk den Uijl verzorgt geregeld lezingen voor kerken, scholen, verenigingen en vrijwilligersgroepen. Hieronder vindt u ons aanbod. Uiteraard is het in overleg mogelijk een lezing aan te vragen over een onderwerp dat u niet bij ons aanbod vindt. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op via 010 7 411 411

‘De transactionele analyse: Hoe blijf ik uit de driehoek?’
In deze lezing wordt ingegaan op de verschillende rollen die we in kunnen nemen binnen de communicatie: Redders, Aanklager en Slachtoffer. Wanneer we communiceren is het verstandig om uit deze driehoek te blijven en je niet te laten verleiden om in één van deze rollen te stappen.

‘Burn-out en stress, ‘Kom in balans!’
Burn-out is een verschijnsel waar we veel over horen. Maar wat is het precies, hoe herken ik het en ben ik misschien al in de gevarenzone? En als dat zo is: hoe kom ik hier weer uit?

‘Tot de scheiding ons doodt…’
Echtscheiding komt helaas steeds vaker voor, óók binnen de reformatorische gezindte. De pijn en het verdriet die dit met zich meebrengt, met name voor kinderen, is enorm. In deze lezing wordt nader ingegaan op de loyaliteiten tussen kinderen en ouders en wat een echtscheiding betekent voor de kinderen. Scheidingskinderen kunnen niet kiezen tussen ouders.

‘Banden die (ver)binden… Over loyaliteit gesproken!’

Loyaliteit is de bloedband die ons bindt, maar ook kan knellen. Over dit spanningsveld gaat deze lezing. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de plaats en strekking van het vijfde gebod. Omstandigheden en gebeurtenissen kunnen het onmogelijk maken om een hartelijke vertrouwensband te hebben met de ouders. Is eren dan mogelijk? Vraag is ook of eren hetzelfde als gehoorzamen?

‘Rouwverwerking’
Ieder mens krijgt in het leven te maken met rouw. Rouw verwerken is een ‘activiteit’. In deze lezing wordt ingegaan op de verschillende ‘rouwtaken’ die hierbij horen.

‘Je leven op zijn kop’: zelfbeeld bij ongewenste kinderloosheid
Twee therapeuten bij Praktijk den Uijl zijn zelf ongewenst kinderloos. Vanuit deze ervaring is een lezing ontstaan over wat kinderloosheid kan doen met je zelfbeeld, en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.

‘Besmeurde schoonheid…?!’
In deze lezing richten wij ons tot ouders en opvoeders. Er komt veel op jongeren af. Zijn we als opvoeders op de hoogte van alles wat er speelt, wat er gebeurt op seksueel gebied met onze jongeren en welke gevaren en verleidingen er op hen afkomen vanuit de wereld om ons heen?

‘Hart én gedrag’ – vervolg op ‘Besmeurde schoonheid…?!
In deze lezing wordt teruggegrepen op ‘Besmeurde schoonheid…?!’ en wordt nader ingegaan op de praktijk van de (seksuele) opvoeding. Vragen die gesteld worden zijn onder meer: ‘Bent u zich bewust van wat er speelt onder jongeren in het kader van seksualiteit?’ en ‘Is er bij u thuis openheid over seksualiteit? Heeft u het idee dat uw kind er met u over durft te praten?’

Lezingen voor jongeren

‘Zelfbeeld en seksualiteit’

Je kunt op seksueel gebied veel meemaken. Seksuele ontwikkeling is al spannend, maar zeker als er dingen gebeuren kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Wat je zelfbeeld precies is en hoe seksualiteit hier zijn invloed op kan hebben staan centraal in deze lezing.

‘Keuzestress!’
Deze lezing richt zich speciaal op jongeren. Er wordt nader ingegaan op de verschillen in seksuele ontwikkeling. De jongeren worden stil gezet bij hun sekse-specifieke verantwoordelijkheden. Ook wordt er aandacht besteed aan de invloed van de media op hun seksuele gedrag.

‘Relatievorming en seksualiteit’
In deze lezing bekijken we seksualiteit in bijbels perspectief. Daarbij gaat onder meer over het paradijs, de huwelijksopdracht en openheid in de bijbel over seksualiteit. Ook is er aandacht voor de seksuele ontwikkeling van jongeren en de verschillen tussen jongens en meisjes. De rol van de smartphone wordt ook meegenomen.

Partners