Werkwijze

De ervaren hulpverleners van Praktijk den Uijl zoeken steeds naar de werkwijze die het beste aansluit bij uw specifieke situatie c.q. probleem. De werkvormen zijn gevarieerd en er wordt gebruik gemaakt van inzichten en technieken uit diverse theorieën en methodes. De hulpverleners beschikken niet alleen over de theoretische kennis van verschillende methodes, maar ook over de ervaring om deze naar de praktijk van de specifieke situatie toe te vertalen. Door middel van persoonlijke gesprekken maakt u, samen met de hulpverlener, uw problematiek inzichtelijk. Er wordt een stappenplan gemaakt, passend bij uw situatie. Naast de gesprekken met de hulpverlener, gebruiken wij verschillende andere, aanvullende hulpmiddelen zoals:

  • Oefeningen en/of huiswerkopdrachten;
  • Gespreksgroepen met lotgenoten: praten over een ingrijpende gebeurtenis in uw leven;
  • Cursussen, workshops en masterclass;
  • Maken van gedragsprofielen;

In overleg zullen tussentijds evaluatiegesprekken plaatsvinden. Enerzijds om te evalueren wat tot dan toe bereikt is, en anderzijds om vooruit te kijken: zitten we nog steeds op het juiste spoor en wat is nodig om verder te gaan. Het aantal gesprekken dat u nodig heeft, is uiteraard gebonden aan de soort hulpvraag en de tijd die we nodig hebben uw doelen te verwezenlijken. Het hulpverleningsproces wordt afgesloten met een eindevaluatie. Deze kan in overleg worden gevolgd door een follow-up gesprek na een periode van bijvoorbeeld drie maanden of een half jaar.

INTAKE EN  VOORTGANGSRAPPORTAGE
Tijdens het eerste gesprek, de intake, wordt er een hulpverlenersovereenkomst opgesteld die u tekent en in uw digitale dossier gaat. U krijgt zelf de papierenovereenkomst mee. In het hulpverleningsproces wordt kort vastgelegd wat er besproken is. De hulpverlener heeft uiteraard geheimhouding hierover. Dit geldt natuurlijk ook voor de gesprekken tussen u en de therapeut. Wij geven u algemene informatie tijdens de intake en informeren u over de wet op de privacy en de AVG code. Indien kinderen jonger zijn dan 18 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in de hulpverlenersovereenkomst en het digitale dossier.In het digitale dossier worden de volgende onderwerpen vastgelegd:

  • Een eventuele verwijsbrief van de arts/instelling;
  • Hulpverlenersovereenkomst met toestemming voor het verstrekken en/of opvragen van informatie aan derden tussen de klant en hulpverlener;
  • Aantekeningen van de hulpverleningssessies.

Bij Praktijk den Uijl wordt gewerkt vanuit de psychosociale benadering, psychologische, contextuele en systeemtherapie. De psychosociale hulpverlening is een therapievorm die mensen begeleidt om richting te geven en keuzes te maken in hun persoonlijke leven, thuis en op het werk. Problemen en spanningen in één of meer van deze levensgebieden gaan vaak samen met gevoelens, zoals twijfel, angst, woede en verdriet, en met gedachten die zich vaak 'eindeloos' herhalen zonder uitkomst te bieden. Op lichamelijk gebied zijn er veelal spanningsklachten. De psychosociale hulpverlening is erop gericht om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden, die nodig zijn om de problemen op te lossen.

De contextuele benadering heeft oog voor de context waarin iemand leeft. We zien in de praktijk dat familiebanden ongelooflijk krachtig zijn. Of je nu een fijne band met je ouders hebt of niet, of je nu goed overweg kunt met je broers en zussen of niet; familiebanden beïnvloeden onze manier van leven. En zelfs meer dan de meeste mensen denken. Onbewust dragen mensen heel wat van hun familiegeschiedenis met zich mee: hoe ze zich verhouden tot anderen, hoe ze problemen aanpakken, wat ze graag doen. Contextuele therapie streeft naar een zo eerlijk mogelijke relatie tussen de cliënt en zijn context en is gericht op het doorbreken van isolement en het herstellen van dialoog. Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszomenyi-Nagy.

VERWIJZING
Iedereen kan bij Praktijk den Uijl terecht. Dus ook zonder verwijzing van een arts of instelling. Afhankelijk hoe u verzekerd bent worden de kosten vanuit de aanvullende verzekering voor u en uw kinderen (gedeeltelijk) vergoed. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of zij vergoeden of raadpleeg de website: www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

De praktijk is vrijgesteld van de eigen bijdrage.  Op basis van ons keurmerk: “Ik zoek christelijke hulp” vergoed ook Prolife (gedeeltelijk) de gesprekken afhankelijk van uw pakket.

Keurmerken

Partners