Kind en jongere

Kinderen kunnen verschillende signalen afgeven die ouders ongerust maken. Hun gedrag is anders, ze uiten zich minder of zijn ongrijpbaar of hebben bepaalde klachten. Wij hebben enkele voorbeelden van signalen die u bij u kind ziet hieronder uitgewerkt. Soms kan het verstandig zijn met een deskundige hierover van gedachten te wisselen ook als er problemen zijn die hier niet beschreven staan..

Sociale angst
Is uw kind of puber vaak onzeker, of overdreven verlegen? Vindt hij of zij het eng om naar feestjes te gaan, een telefoongesprek te voeren of zelfs zoiets eenvoudigs te doen als een paar boodschappen? Dan kan het kind een sociale fobie hebben. Daarbij zijn kinderen overmatig angstig voor bepaalde situaties. Ze zijn bang voor afwijzing, commentaar, kritiek, pesten of uitlachen.

Faalangst
Faalangst is de angst om te falen, tekort te schieten of niet te kunnen voldoen aan verwachtingen van jezelf of van anderen. Faalangst uit zich in allerlei vormen. Bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd, tijdens een examen of bij het geven van een spreekbeurt. Ook het eigen uiterlijk of sociaal gedrag kan aanleiding zijn tot faalangst. Als faalangst extreme vormen aanneemt spreken we van angststoornissen.

Seksueel misbruik
Seksueel misbruik is één van de meest beschadigende trauma’s die een kind of jongere kan ondergaan. De impact is voor ieder kind anders en ieder kind verwerkt het op zijn eigen manier. Het ene kind uit vrij snel na het misbruik zijn gevoelens, terwijl een ander kind de emoties jarenlang opkropt. In beide gevallen is een begripvolle, veilige omgeving van wezenlijk belang. Alleen dan kan de traumaverwerking echt plaatsvinden. Het vraagt veel van ouders om dit vol te houden; hulp hierbij is noodzakelijk.

Bij de verwerking van seksueel misbruik zijn verschillende fases te onderscheiden:

Overleven
Kinderen overleven tijdens het misbruik, maar ook na de gebeurtenissen kunnen zij hier nog mee bezig zijn. Om niet meer aan het misbruik te denken, hebben ze overlevingsstrategieën ontwikkeld. Ze gaan bijvoorbeeld helemaal op in een hobby of raken gefixeerd op eten.

Herleven
In deze fase erkent het kind wat er gebeurd is. In flarden komen herinneringen aan het misbruik terug. Ook alle verdrongen gevoelens – zoals angst, woede, verdriet – komen naar boven. Deze gevoelens moeten allemaal een plek krijgen. Dit gaat gemakkelijker met een begripvolle omgeving in combinatie met professionele hulpverlening.

Leven
Kinderen zijn niet meer constant bezig met het seksueel misbruik, omdat ze geaccepteerd hebben dat de traumatische gebeurtenis een deel van hen is én blijft. Hierdoor kunnen kinderen weer redelijk onbezorgd genieten van alledaagse dingen, zoals spelen met vriendjes, naar school gaan en sporten.
Ook hierbij geldt dat de ouders nauw worden betrokken bij de behandeling.

Echtscheidingsproblematiek
In toenemende mate zijn er gezinnen waarin kinderen te maken krijgen met echtscheiding. Kinderen komen in een spagaat terecht, een loyaliteitsprobleem. Kiezen ze voor vader, voor moeder, of voor allebei? En kan dat? Vaak laten de kinderen hun verdriet niet zien, terwijl het er wel degelijk zit. Kinderen kunnen zich erg eenzaam voelen, concentratieproblemen krijgen en last van allerlei emoties en gevoelens die ze niet begrijpen.

Het is belangrijk dat kinderen het verdriet kunnen verwerken op hun eigen speciale manier. Praktijk den Uijl wil deze kinderen graag een steun in de rug geven door deelname aan de training KIDS!

 

Partners