KIDS: Kind In De Spagaat

KIDS: Kind In De Spagaat

Hoe:

In steeds meer gezinnen krijgen kinderen te maken met verlies. Bijvoorbeeld door echtscheiding, overlijden, adoptie of uithuisplaatsing. Kinderen komen in een spagaat. Alles om het kind heen gaat gewoon door, maar voor hem of haar verandert er veel. De veerkracht wordt flink op de proef gesteld. Vaak laten ze hun verdriet niet zien. Kinderen kunnen zich erg eenzaam voelen in hun verdriet, concentratieproblemen ervaren en last krijgen van emoties en gevoelens die ze niet begrijpen.

Het is belangrijk dat kinderen het verdriet op hun eigen manier verwerken. We willen deze kinderen graag een steun in de rug geven, door deelname aan onze training KIDS!

In een lotgenotengroep kunnen kinderen hun ervaringen en gevoelens delen. Gedurende acht bijeenkomsten van anderhalf uur gaan ze aan de slag met diverse werkvormen, passend bij hun leeftijd. Er wordt gebruik gemaakt van groepsgesprekken, allerlei spel- en creatieve werkvormen en we doen lichaamsgerichte oefeningen om te (leren) ontspannen.

In de groep staan we onder meer stil bij welke gedachten en gevoelens kinderen hebben, hoe ze kunnen omgaan met verdriet en teleurstelling; hoe ze kunnen ontspannen, wat echtscheiding inhoudt, hoe ze met hun gevoelens kunnen omgaan en hoe ze problemen onder ogen kunnen zien.

Ouders zijn onmisbaar in het leven van een kind. Ook na een echtscheiding zijn zij verantwoordelijk. Buiten hen om kunnen we geen echte hulp bieden. Wij stellen het daarom op prijs dat we in een gesprek kennismaken met beide ouders. Verder wordt van hen verwacht dat ze hun kinderen stimuleren en begeleiden bij de huiswerkopdrachten.

Rendement:

Het doel van de KIDS training is dat kinderen het verlies en daarmee het verdriet een plek kunnen geven in hun jonge leven. Dat zij vanuit de wirwar aan emoties kunnen werken naar een nieuwe werkelijkheid, waarin de oude situatie een goede plek heeft gekregen en de nieuwe situatie is ontdekt.

Kosten:

€ 510,-  (minimum aantal deelnemers: 4. Inclusief 8 bijeenkomsten, cursusmateriaal, drinken en een snoepje)

De instelling is aangesloten bij het CRKBO en dientengevolge vrijgesteld van BTW voor deze scholing

 

Voor de training is geen vooropleiding vereist

Studiemateriaal is bij de prijs inbegrepen

Het geleerde wordt in de praktijk gebracht

De cursus gaat door bij voldoende aanmelding

Aan het einde van de trainingen krijg je een deelname certificaat

Aanmelden voor deze training:

Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.    Reageren is niet mogelijk.

    Partners