Persoonlijk

Praktijk den Uijl helpt u graag verder in uw persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor kunt u deelnemen aan verschillende cursussen.

Grenzen in balans

Voor wie?
Voor mensen die last hebben van onzekerheid of faalangst, geremd zijn of verlegen zijn in gezelschap. Deze cursus is ook bedoeld voor mensen die problemen hebben met het maken van keuzes over bijvoorbeeld studie, beroep, relaties en identiteit.

Resultaat
Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers beter in staat grenzen aan te geven, te begrijpen wat de oorzaken en gevolgen zijn van wat ze doen, problemen anders aan te pakken, ‘nee’ te zeggen, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en om te gaan met kritiek.

Werkwijze
Tijdens de cursus oefent u vaardigheden en leert u nieuw gedrag aan. Dit gebeurt aan de hand van theorie, die ook in groepen wordt besproken. Cursisten helpen elkaar en krijgen ook huiswerk mee.

Aantal bijeenkomsten
Er zijn zes avondbijeenkomsten van 2,5 uur. Bij de cursusavonden zijn twee trainers aanwezig. Eén trainer houdt zich bezig met het programma, de andere houdt de groepsprocessen in de gaten en geeft hierop feedback. Tijdens de training kunnen de trainers van rol wisselen.

Grens en Medemens

Voor wie?
Een cursus voor iedereen die graag wil leren hoe hij/zij grenzen kan aangeven, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie met de medemens. Bedoeld voor een ieder die het een uitdaging vindt zichzelf beter te leren kennen en die wil leren eigen belemmeringen op te heffen en het gevoel van ontevredenheid over de eigen mogelijkheden weg te nemen.

Resultaat
De opzet van de cursus is om, naast het vergroten van inzichten (bewustwording), nieuw gedrag en/of vaardigheden aan te leren. Het voordeel van het werken in een groep is dat er onderlinge herkenning is.

Werkwijze
Elke bijeenkomst wordt gewerkt aan de hand van een thema. Onderwerpen als communicatie, luisteren, reële en irreële gedachten, wensen en eisen, boosheid uiten en omgaan met elkaars verschillen komen aan de orde. De bijeenkomst start met een korte inleiding op het thema. Daarna worden ervaringen uitgewisseld en wordt gewerkt met oefeningen en rollenspelen.

Aantal bijeenkomsten
Er zijn zes avondbijeenkomsten van 2,5 uur. Bij de cursusavonden zijn twee trainers aanwezig. Eén trainer houdt zich bezig met het programma, de andere houdt de groepsprocessen in de gaten en geeft hierop feedback. Tijdens de training kunnen de trainers van rol wisselen.

Partners