Functieprofiel loopbaancoaching

Functieprofiel loopbaancoaching

Voor wie:

Teamleiders en hun personeelsleden die op zoek zijn naar coaching on – the – job.

Hoe:

De teamleider vult het functieprofiel in. De medewerker vult een gedragsprofiel in. De uitkomsten van respectievelijk het functie – en het gedragsprofiel worden naast elkaar gelegd waardoor overeenkomsten en verschillen duidelijk worden. Vervolgens wordt coaching ingezet om gewenst gedrag te ontwikkelen en ongewenst gedrag af te leren.

Rendement:

Duidelijkheid omtrent verwachtingen van de medewerker, en duidelijkheid in te ontwikkelen gedrag.


Reageren is niet mogelijk.

Partners