DISC – persoonlijkheidsmodel

DISC – persoonlijkheidsmodel

Graag brengen wij het DISC – persoonlijkheidsmodel onder de aandacht: Een uniek instrument om binnen een kerkenraad de onderlinge samenwerking en wederzijds begrip te bevorderen en te stimuleren

Toerusting
Praktijk den Uijl werkt ruim 10 jaar met mensen afkomstig uit de achterban van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ned.) en een grote groep thuislezers. Hierbij roepen wij vaak de hulp van u als kerkenraad in. Deze samenwerking verloopt op goede wijze, waarbij we met elkaar de belangen van de gemeenteleden proberen te dienen. Regelmatig worden wij gevraagd om kerkenraden toe te rusten. Daarbij kwamen onder meer de thema’s communicatie, narcisme, loyaliteiten en seksualiteit aan de orde. Regelmatig kwamen ook het onderling functioneren, communiceren, conflicten en meningsverschillen binnen de kerkenraad aan de orde. Dit is dan ook mede de reden dat wij graag het instrument DISC aan u willen uitleggen en aanbieden.

Persoonlijkheid en Kerkenraad
Als ambtsdrager heeft u veel taken; organisatorische, leniging van de geestelijke en tijdelijke nood binnen de gemeente en vele andere. Daarin bent u misschien al velen tot zegen geweest. Echter er kunnen situaties zijn waarin men elkaar niet begrijpt en niet goed genoeg kent, waardoor irritatie en spanningen ontstaan in relatie met gemeenteleden. Die kunnen echter ook binnen de consistorie een rol spelen. Hierdoor kan het in de samenwerking gaan wringen met alle gevolgen van dien. Een vraag hierbij zou kunnen zijn welke invloed de persoonlijkheid hierin heeft. DISC is een instrument dat hierop antwoord geeft. Een voorbeeld: Op huisbezoek treft u een man, vrouw en hun kinderen. De man komt wat nors op u over. Het lijkt wel of hij niet zit te wachten op het huisbezoek. Op uw inleidende vragen (‘Hoe gaat het thuis, hoe is het op het werk?’) geeft hij maar nauwelijks antwoord. Dit vind u lastig. Hoe komt het dat deze man zo doet? Waarschijnlijk zegt dit iets over zijn persoonlijkheidsprofiel, en heeft hij een ‘hoge D’. Dat betekent dat deze man kort en duidelijk is, zich vooral bezig houdt met het praktisch uitvoeren van taken, daadkrachtig is, graag de leiding neemt en niet schroomt om kritiek te geven op het functioneren van de kerkraad.
Tegelijkertijd is het goed om de vraag te onderzoeken waarom u dit lastig vindt? Wat zegt dat van uw persoonlijkheidsprofiel? Wellicht heeft u juist een ‘hoge S’. Dit betekent dat u wat minder assertief bent, graag op de achtergrond blijft, betrouwbaar bent en iemand niet zo direct zult aanspreken of zijn of haar gedrag. De man met een ‘hoge D’ komt bedreigend op u over.
Disc geeft heldere inzichten en praktische handvatten in persoonlijkheid en gedrag.

DISC in de Kerk
Bekendmaking met de DISC zou veel voor kerkenraad en gemeente kunnen betekenen. De DISC wordt veel gebruikt in organisaties en als coachingsmodel, zowel individueel als in teams. Het heeft als doel prettiger en effectiever samen te werken en te leven met anderen. Ook zal het de onderlinge communicatie verbeteren. Juist ook als het gaat over relaties en het omgaan met de diversiteit van mensen onderling en in de kerkenraad. De DISC geeft licht over wie u zelf bent en begrip over wie de ander is. Hierdoor vergroot het onderling begrip, doordat u meer inzicht krijgt in het eigen gedrag en het gedrag van de ander. Uw eigen effectiviteit wordt vergroot, de samenwerking versterkt en de communicatie verbeterd. Waardoor er effectiever omgegaan kan worden met conflicten en deze kunnen worden opgelost en voorkomen.

Persolog Disc Persoonlijkheidsmodel
Met het DISC persoonlijkheidsprofiel stelt u aan de hand van een korte vragenlijst uw eigen profiel samen. Op een snelle inzichtelijke manier worden het persoonlijkheidsprofiel en de talenten die de mens heeft gekregen zichtbaar. DISC is niet bedoeld mensen in hokjes te plaatsen maar om persoonlijkheids-, gedrags – en communicatiepatronen op begrijpelijke wijze inzichtelijk te maken.

Praktijk den Uijl en DISC
Praktijk den Uijl werkt al een aantal jaren succesvol met de DISC wat een eenvoudig, nuttig en zinnig instrument is, waarin u op korte termijn inzicht krijgt in uw eigen stijl. Vervolgens gaat u aan de slag met de andere gedragsstijlen. In één dagdeel behaalt u al resultaten! Dit kan uitgebreid worden naar meerdere sessies. Aan het einde van de training heeft u inzicht in uw persoonlijke gedragsstijl, weet u wat de DISC kan betekenen voor u en de kerkenraad en hoe u het model kunt inzetten. Praktijk den Uijl laat u graag kennismaken met de kracht van het DISC instrument. Wanneer u vragen heeft beantwoorden wij die graag.

Voor nog meer informatie over het DISC – Persoonlijkheidsmodel: klik hier


Reageren is niet mogelijk.

Partners