Omgaan met agressiviteit

Omgaan met agressiviteit

Voor wie:

Voor personeel dat vaak te maken heeft met agressie van klanten of cliënten. Ook voor teams waar onderling agressie voorkomt.

Hoe:

Tijdens deze training zal aan de hand van ervaringen van de cursist getraind worden op het effectief omgaan met agressie van collega’s, klanten of cliënten.

Globale inhoud van de training:

Korte instructie over gesprekstechnieken, waarin wordt ingegaan op communicatie (verbaal en non-verbaal), fasen in agressie, grenzen stellen en aanpak van agressie. Aan de hand praktijksituaties wordt de cursisten geleerd om te gaan met agressie.
De training duurt 4 uur.

Rendement:

Na deelname aan deze training hebben deelnemers kennis over het ontstaan van agressie en weten zij hoe zij op professionele manier zo kunnen reageren op agressie, dat deze minder wordt.

We vragen aan deelnemers aan de workshop om enkele dagen voor de training een vragenformulier in te vullen over ervaringen met agressie in de werkomgeving. De uitkomst van de ingevulde formulieren bepaalt mede de invulling van de workshop.

Kosten:

In overleg. Afhankelijk van teamgrootte, locatie enz. Max. aantal deelnemers: 20.

De instelling is aangesloten bij het CRKBO en dientengevolge vrijgesteld van BTW voor deze scholing

 

Voor de training is geen vooropleiding vereist

Studiemateriaal is bij de prijs inbegrepen

Het geleerde brengt u in de praktijk in het dagelijks leven

De cursus gaat door bij voldoende aanmelding

Aan het einde van de cursus krijgt u een certificaat die u op uw CV kunt zetten

Aanmelden voor deze training:

Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.


    Reageren is niet mogelijk.

    Partners