Wat is EFT relatietherapie?

Wat is EFT relatietherapie?

Wanneer we spreken over EFT, Emotionally focused therapy, dan hebben we het over een bijzondere manier van partnerrelatietherapie. Bij deze aanpak staat het hechtingsgedrag centraal. Dat is de behoefte aan veiligheid, intimiteit (liefde en emotie)  en vertrouwen tussen de partners. EFT wil in deze manier van werken bereiken dat de partners gaan weten welke kwetsbare emoties bij henzelf en bij de ander op de eerste plaatst staan. Om zodoende te weten te komen welke hechtingsbehoeften daaronder liggen.  Juist de onderliggende gevoelens die veelal weggedrukt worden staat echt contact in de weg.

Aan de hand hiervan helpt de therapeut de partners te kijken en ervaren hoe zij deel hebben aan de problemen die spelen in de relatie. Het is de manier waarop zij met elkaar omgaan wat het probleem vormt en niet de partner. Door het ervaren en contact maken met die emoties kan er anders gereageerd worden en geleerd worden wat de werkelijke gevoelens en verlangens zijn. Hierdoor ontstaat er zelfinzicht wat een positieve werking heeft op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

Het uiteindelijke doel van de therapie is; door wederzijdse ervaringen op een opbouwende en duidelijke manier vervulling te geven aan elkaars behoeften. Waardoor verandering ontstaat en versterking van de emotionele band. EFT helpt het meest wanneer partners opnieuw vorm willen geven aan hun relatie maar die in de loop der tijd van elkaar verwijderd zijn of vijandig zijn geworden door een negatieve spiraal van met elkaar omgaan. Door hieraan te werken creëert het een nieuwe manier van communicatie, vertrouwen en veiligheid wat de relatie ten goede komt.

“Vernietigend en met duidelijke afkeer kijkt de vrouw haar man aan. Dat hij wit wegtrekt en met moeite zijn tranen terug dringt negeert ze volkomen. Het lijkt haar niets te doen. Een minachtend wat cynisch lachje trekt even snel over haar gezicht. Met een felle toon spreekt ze me aan. Nu kunt u het zelf horen. Het is nooit goed genoeg voor meneer, wat ik ook doe hij heeft altijd wat te zeuren. Het enige wat ik gedaan heb is met mijn vriendin gaan winkelen. Mijn moeder vond het geen probleem om voor de kinderen te zorgen. Maar ja hoor….. hij gaat er over lopen zemelen. Altijd hetzelfde gezeur…………dat het te laat wordt voor het eten.”

“Meneer laat alles met een gebogen hoofd over zich heenkomen wanneer hij naar me opkijkt lijkt zijn blik te zeggen…….wat ik ook zeg of hoe ik  het ook zeg het maakt niet uit…..”

Zomaar een blik in de spreekkamer van een therapeut waar zich regelmatig dit soort gebeurtenissen afspelen.

In de dagelijkse praktijk van een relatietherapeut komen dit soort taferelen regelmatig voor. In dit artikel wil ik aan de hand van een casus beschrijven hoe een partnerrelatietherapie volgens de methode van emotionally focused therapy (EFT) eruit kan zien.

Door te werken met EFT willen we mensen, zoals uit bovenstaande voorbeeld, laten zien dat gevoelens die zij bedekken of waarvan zij zich niet bewust zijn te gaan herkennen en erkennen. Wanneer dit gebeurt zal er inzicht komen in de negatieve manier van communiceren en niet gedrag van de persoon als probleem zien. Door het inzicht krijgen en herkennen van deze reactie en eerdere reacties op reacties. Dat is wat anders dan reactie op actie. Veelal hebben deze reacties te maken met pijnlijke ervaringen die eerder, soms jaren geleden plaatsvonden en waar zij nu hulp voor zoeken. Maar het is niet zelden dat deze gebeurtenissen voortkomen uit eerdere relaties tot de kindertijd toe. De bedoeling is deze negatieve manier van communiceren te gaan bestrijden en niet elkaar. Hoewel dit vaak niet zo beleeft wordt omdat deze neerwaartse manier hun relatie is geworden. Wanneer er herkenning en erkenning komt dat deze wijze alleen maar een onderdeel is van hun relatie geeft nieuwe inzichten waardoor er hoop op verbetering kan komen.  Doordat er met een vergrootglas gekeken wordt naar wat het voor hen betekent en wat de gevolgen daarvan zijn.

EFT wordt niet ingezet bij paren waar sprake is van actueel geweld (ernstig verbaal, fysiek en seksueel), middelen gebruik, anti sociale persoonlijkheidsstoornis of psychose. Wanneer er hiervan sprake is zal er eerst op een andere manier gewerkt moeten worden om daarna te zien of EFT ingezet kan worden. Ook kan het zijn dat tijdens het traject blijkt dat iemand meer baat kan hebben bij een individuele behandeling. Wanneer één van beiden eigenlijk niet  meer verder wil in de relatie en zich niet meer inzet om tot herkenning,  erkenning en tot nieuwe toepassingen te komen heeft EFT geen zin. Het is juist het opnieuw zoeken naar verbinding en er alles aan doen, wat naar de mens gesproken nodig is om de relatie weer hersteld te krijgen.

Het EFT traject bestaat uit meerdere stappen die steeds herhaalt wordt waardoor er herkenning ontstaat, oh ja zeg hier doe ik het zelfde en gebeurt er dat en dat. Op het moment dat duidelijk wordt voor beide en zij de negatieve spiraal zien, kunnen zij dat samen gaan bevechten en niet meer elkaar. Dan ontstaat er ruimte om niet alleen het patroon waarin zij gekomen zijn te zien, maar maakt het ook duidelijk wat hun beider posities, gevoeligheden en behoeften zijn.

 

Reageren is niet mogelijk.

Partners