Hulpverlening na rouw

Hulpverlening na rouw

Soms is er sprake van “gestagneerde of opgeschorte” rouw waardoor hulpverlening gewenst is.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen waarvan we er enkele noemen. Doordat mensen geen kans hebben gekregen om te rouwen door welke oorzaak dan ook. Dat kan zijn dat er geen aandacht aan geschonken werd of in stilzwijgen werd gehuld. Dit is te merken doordat men zich machteloos voelt met het verdriet om te gaan. Dat wanneer er teruggedacht wordt aan het verlies nog steeds dezelfde lichamelijke verschijnselen ervaart zoals het verstikkende gevoel op de borst of het intense huilen en er nog steeds het gevoel ervaren wordt geen houvast te hebben. Het nog steeds lastig is te investeren in nieuwe relaties en het leven wat de pijn kan verzachten. Wanneer er hulp gevraagd wordt in de hulpverlening zal het doel zijn om met onderstaande om te kunnen gaan. Hoewel het duidelijk is dat na een ernstig verlies het leven nooit meer zal worden als voorheen.

Toch bestaat de mogelijkheid om weer gelukkig te worden en het leven nieuwe zin te geven. Doordat in de hulpverlening aandacht besteed wordt om over het verlies heen te groeien en nieuwe levenservaringen op te doen. Na het traject zal iemand zich de meeste momenten in het leven  goed voelen en weer kunnen genieten van de dagelijkse dingen. Dat zal niet makkelijk zijn toch is er de mogelijkheid om de problemen die zich in het leven voordoen weer aan te gaan. Door al deze ervaringen, het kunnen benoemen en uiten van de gevoelens kan men leren beter om te gaan met het verlies. Waardoor het iemand niet meer zo in beslag zal nemen. Rouwen kan helpen om een nieuw en voldoening gevend leven te krijgen.

 

Reageren is niet mogelijk.

Partners