Mannen rouwen anders dan vrouwen

Mannen rouwen anders dan vrouwen

Zoals hierboven al blijkt rouwen mensen nooit op dezelfde manier en is er duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Met name de manier waarop mannen en vrouwen met hun verdriet omgaan ligt anders. Net als de vrouwen ervaren mannen een verlies en hebben zij ook dezelfde behoeften en gevoelens, echter zij ervaren en uiten deze veelal anders. Waar vrouwen praten over gevoelens doen mannen dit minder. Opvoedingspatronen spelen hierin een grote rol maar ook de verwachtingen in de samenleving t.o.v. man en vrouw. Hebben mannen geleerd om hun gevoelens niet te uiten, (je bent al groot dan huil je toch niet).

Mannen reageren veelal hun gevoelens af op hun werk of andere activiteiten in plaats van deze te bespreken.

Mannen hebben vaker moeite om dicht naast de ander te gaan staan met hun emoties en ze zo passende steun te bieden. Veelal is dit uit zorg: ze denkt er nu net niet aan laat ik mijn mond maar houden en het niet aanwakkeren. Mannen denken meer analytisch en gericht op het oplossen van problemen. De behoefte van vrouwen ligt in het uiten en delen. Mannen voelen wel degelijk verdriet maar richten zich op andere dingen dan vrouwen. Zij hebben het meer onder controle en zoeken minder steun bij anderen. Zij zijn meer gericht op de toekomst terwijl vrouwen graag steun zoeken en erkenning van hun verdriet in het hier en nu bij anderen. Hoe de gevoelens ook geuit worden, ook al is het anders bij mannen en vrouwen, het is een normaal proces. Mannen hoeven zich niet te uiten als vrouwen en ook niet andersom. Voor vrouwen is het belangrijk om te weten dat mannen anders rouwen dan zijzelf veelal door werken en lichamelijke inspanning. Deze verschillen tussen mannen en vrouwen is echter niet een voldongen feit. Andersom zal ook voorkomen dat mannen hun gevoelens uiten door erover te praten en te huilen en dat vrouwen het in zichzelf houden. Zoals al aangegeven rouwen geen twee mensen hetzelfde.

 

Voltooiing van het rouwproces

Wanneer is het rouwproces voltooid. Worden zegt wanneer de vier genoemde rouwtaken zijn vervuld. Het is onmogelijk om aan te geven hoelang een rouwproces duurt. Dit is afhankelijk van allerlei factoren, hoe was de relatie met de degene/datgene die/wat men heeft verloren. Hoe is je verwerkingsproces gegaan, wat zijn de omstandigheden zoals de manier waarop het gebeurde, hoe dat werd meegedeeld en wat iemand heeft kunnen doen voor het verlies.

Wat belangrijk is bij de verwerking is de manier waarop er teruggedacht kan worden en dat niet meer de intense pijn ervaren wordt, hoewel de pijn van het verlies een leven lang gevoeld kan worden. We spreken van een voltooid” proces wanneer het gebeurde is “geïntegreerd en niet “vergeten”. Door te proberen te vergeten troost je jezelf niet en ontken je je verdriet. Het doorlopen hebben van het rouwproces kun je ook merken wanneer het weer mogelijk is te investeren in het leven en nieuwe relaties.

Reageren is niet mogelijk.

Partners