Rouw en rouwproces

Rouw en rouwproces

Een teer en moeilijk onderwerp. Iedereen krijgt met rouw te maken. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Oorzaak van de rouw is de zondeval. Paulus schrijft in Rom 5:12 dat de dood door de zonden in de wereld is gekomen en tot alle mensen doorgaat. Wij hebben hier geen blijvende udiead, zoek daarom uw toevlucht tot Christus opdat u het eeuwige leven verkrijgt.
In de Bijbel komt ook rouw en het rouwproces voor. We zien in het leven van Jacob hoe groot de impact is bij het bericht van de ‘dood’ van zijn zoon. Als hij het nieuws verneemt dat zijn zoon Jozef was omgekomen bij een gevecht met een boos dier deed Jacob het volgende: hij scheurde zijn klederen, en legde een zak (rouwgewaad) om zijn lenden; en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen, en al zijn dochteren deden hun best om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troosten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. (Genesis 37:34)

Rouw is een emotionele reactie als gevolg op een verlies. Het langzaam beseffen dat door een betekenisvol verlies je leven ingrijpend is veranderd. Rouwen is bewustwording dat een bepaalde verandering onomkeerbaar bij je leven hoort en je levensgeschiedenis.
Het is een periode van droefenis die ons gemoed beheerst. Rouwen is heel heftig en heel intens. We kunnen er letterlijk van overlopen en rivieren huilen. Rouw omvat alles en geeft lichamelijke en psychische klachten als moeheid, een droge mond, droefheid, verwarde gedachten of dromen, gevoelens van schuld of zelfverwijt kunnen daarbij voorkomen. Het verlies van een persoon grijpt zeer diep in iemands leven in. De diepte daarvan is afhankelijk van hoe betekenisvol de relatie was. Hoe intenser de band hoe dieper de rouw.

Helaas ontkomt niemand aan verdriet. Verdriet toont aan dat je emotioneel betrokken kunt zijn bij je omgeving. Ieder mens leert verliezen kennen in zijn leven. Vaak al als je jong bent. Door het vertrek van een dierbare lerares, verhuizing van een vriendje, overlijden grootouders. Verlies van je gezondheid en verwachtingen. Het verliezen van werk en van mensen om ons heen van wie we houden.

Afscheid nemen van onze verliezen valt niet mee. Rouwen betekent dat je misschien wel voorgoed moet leren leven met een gevoel van onvolledigheid en droefheid. En soms kan iets zo ingrijpend zijn dat je het nooit meer te boven komt. Je zult dan moeten leren aanvaarden dat het altijd pijn blijft doen. Welke plaats die pijn krijgt in je leven is afhankelijk welke betekenis de verloren iemand in je leven had.

Heel belangrijk is de manier waarop je het rouwproces doorgaat. Verdriet verwerken kan alleen door het te ondergaan, door het je eigen te maken en de pijn aan te gaan. Je bewust worden dat dit verdriet een onderdeel van je leven is. Als je dat kan accepteren kun je tot aanvaarding van het verlies komen. Het is noodzakelijk om afscheid te nemen van datgene wat je verloren hebt. Het benoemen en het uiten van de daarbij behorende emoties zorgen ervoor dat het een plaats krijgt in je leven.

Waarover kan men rouw bedrijven?
Bij elke vorm van verlies start er een rouwproces. Het is belangrijk om te weten dat rouw kan optreden bij verschillende vormen van verlies waarvan we er enkele noemen:
• Verlies van dierbaren die door de dood ontvallen
• Verlies van relatie, van vriendschappen, echtscheidingen, het elders wonen van je kind of partner, kinderloosheid, chronische ziekten, ernstig psychische stoornis,
• Verlies van arbeidsfunctie, Verlies van ledematen (als gevolg van ongeluk, kanker, toekomst, dromen, verwachtingen, studie, werk, huwelijk etc

Reageren is niet mogelijk.

Partners